Vi bygger nytt hovedkontor for Eidsiva/Elvia

Til høsten går vi i gang med å bygge nytt hovedkontor til  Eidsiva/Elvia. Bygget er tegnet av det lokale arkitektfirmaet Studio NSW, og vil ha adressen Sverdrups gate 47, vis-a-vis dagens eksisterende hovedkontor i Vangsvegen 73. Bygget blir over åtte etasjer, med parkeringskjeller i bunnen. Det vil bli lagt stor vekt på å knytte de to byggene sammen, her vil det bli et trivelig utemiljø til glede for samtlige leietakere i de respektive byggene. Byggetiden er estimert til ca. to år, og den totale kostnaden vil ligge på om lag 450 millioner kroner.

Med unntak av plan 2, vil hele bygget bli disponert av Eidsiva/Elvia. Det nye hovedkontoret vil huse ca. 400 av Eidsivas 1200 ansatte, og sammen med allerede eksisterende leietakere i Vangsvegen 73 ser vi at dette blir en spennende samling og miks av teknologimiljøer. Målet er at dette nye signalbygget kan kalles for nettopp et signalbygg av flere årsaker enn kun arkitekturen. Her vil det være fokus på miljø, bærekraft og innovative løsninger. Bygget skal BREEAM-sertifiseres, og det jobbes med andre miljøvennlige løsninger som solceller, overvannshåndtering med grønne bed, fordrøyning av overvann på tak og bruk av resirkulerte materialer, for å nevne noe. Vi håper og tror at dette nye bygget vil bidra med mye, både som et tidsriktig bygg som glir fint inn i Hamar by, et bygg som vil huse meget høy kompetanse, og som et prosjekt for lokale aktører og entreprenører til å bidra til det som skal bli et bygg for fremtiden.

Personvern og cookies