Terningen Arena, Elverum

Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Elverum kommune og Utstillingsplassen Eiendom AS, med et eierforhold 51/49 %. Hovedbygget er et flerbruksanlegg som rommer både en rekke kommersielle og ideelle leietakere, samt være signalanlegg for idrett og kultur. Kommunens kongstanke om å skape «Folkehelsebyen» ble ivaretatt i planleggingen. Bygget sto ferdig ved desember 2010 og har et areal på ca 24 000 kvm. Terningen Arena har fortsatt store utviklingsmuligheter, og det jobbes for et neste byggetrinn.

 

Terningen Arena (15)

Informasjon

Utbygger:
Utstillingsplassen Eiendom AS
Adresse:
Hamarveien 112, 2411 Elverum
Ferdigstillelse:
2010
Bruttoareal:
24000
Hjemmeside:
www.terningenarena.no
Arkitekt:
Kontur AS
Personvern og cookies