UPL rydder i Storhamargata – Nå rives Egron-bygget!

P1040332

 

Som et ledd i utviklingen og opprydningen av de gamle kvartalene rundt Hamar Bryggeri og den gamle melkefabrikken, har UPL nå startet rivingen av Egron bygget og tilliggende bygg til tvillinghusene.

Tvilling bygget er bevaringsverdige og vil få en enkel istandsetting frem til endelig avklaring rundt bruk foreligger.

Rivearbeidene vil være nest siste etappe i oppryddingen som skjer i kvartalene rundt Nestle fabrikken/Melkefabrikken, som UPL kontrollerer.

ØM Fjeld utfører oppdraget med underentrprenør AF Decom AS.

Neste riveetappe blir å ta ned administrasjonsbygget og lageret som står nærmere Vestre torg, men det skjer ikke nå.

Det er viktig å få revet byggene for å få frem hvordan området vil fremstå, noe som gjør det enklere å forme eventuelle nybygg. For øvrig kan tomten benyttes til parkering i mellomtiden.

Den opprinnelige kvartalstukturen skal gjenopprettes og planen er videre er å få regulert område for utvikling av både næring og bolig. Det er pt. ingen planer om bygging der hvor dagens brune bygg rives, og området planlegges som grønt areal for å åpne området litt.

Teglgaardens første byggetrinn nærmer seg slutten og det er hyggelig for disse naboene at det ryddes litt opp i området.

Når området er ferdig utviklet har UPL i praksis rehabilitert og utviklet en helt ny bydel.

 

Personvern og cookies