UPL kjøper Vangsveien selskapene

IMG_5928

 

Selskapet Vangsveien 73 Eiendom AS har solgt aksjene i næringseiendommene tilhørende datterselskapene Vangsveien 73 AS, Vangsveien Prosjekt AS og Vangsveien Parkering AS til Utstillingsplassen Eiendom AS.

Eiendommene overdras 15 mai 2015.

Eiendommene består av to tomter og utleiebygget tilhørende Vangsveien 73 AS. Vangsveien 73 AS hadde i 2014 inntekter på kr 18,9 mill.

Kjøpesummen for aksjene i datterselskapene er basert på en brutto eiendomsverdi på kr 245 000 000.

Hamar kommune og Ringsaker kommune eier henholdsvis 60% og 40% hver i morselskapet Vangsveien 73 Eiendom AS.

 

20141204-_E3A9486

 

Vangsveien 73 AS:

Selskapet eier og forvalter eiendommen Vangsvegen 73 i Hamar sentrum.

Bygningsmassen utgjør ca 10.600 kvm og eiendommen fremstår som meget representativ og oppgradert.

Eiendommen er tilnærmet fullt utleiet med Eidsiva Energi AS som største leietaker.

Øvrige leietakere er i all hovedsak statlige.

 

Vangsveien Parkering AS:

Selskapet eier en tomt på ca 2,2 mål vest for bygningsmassen til Vangsveien 73 AS.

Tomten er i sin helhet leiet ut til Hamar kommune som leier ut tomten til korttidsparkering.

Eiendommen er regulert til byggeområde for forretning, kontor, tjenesteyting og parkering.

Totalt kan det bygges ca 6.500 kvm ekskl parkering.

 

Vangsveien Prosjekt AS:

Selskapet eier en tomt på ca 4,3 mål øst for bygningsmassen til Vangsveien 73 AS.

Tomten er i sin helhet leiet ut til Vangsveien 73 AS som parkeringsplass.

Eiendommen er regulert til byggeområde for forretning, kontor, bevertning, tjenesteyting, parkering, hotell og bolig.

Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.

 

_MG_0031 copy

Personvern og cookies