Sverdrupsgate 47, Hamar

Det er en glede å meddele at vi i dag har underskrevet kontrakt med Betonmast Innlandet, som vil stå for byggingen av Eidsiva og Elvias nye hovedkontor i Sverdrupsgate 47 her i Hamar. Kontorbygget vil være på rundt 13.000 kvm, fordelt på 8 lyse etasjer. Bygget er tegnet av Studio NSW, og til sammen skal det arbeide rundt 400 personer her.

Utstillingsplassen Eiendom AS og Eidsiva/Elvia har hatt felles målsettinger om at det nye bygget skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg. Av andre miljø- og bærekraftige løsninger nevnes solceller, lokal overvannshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

Hamar vil legge merke til byggets særegenhet langs Vangsvegen, i siktlinjen inn mot sentrum, med en åpen og transparent fasade som heller ut mot Vangsvegen. Nærheten til trafikale knutepunkt og omkringliggende service- og tjenestetilbud, vil innby til samhandling og styrke aktiviteten i og rundt Hamar sentrum.

Prosjektet vil involvere mange lokale rådgivere, entreprenører og leverandører, og bidra til økt aktivitet og kompetanse for næringslivet i Hamar. Byggetiden vil strekke seg over nærmere 2 år, med byggestart i løpet av 2021.
Personvern og cookies