Overtatt 48.000 kvm med samlet budsjett på 1.4 milliarder!

Utstillingsplassen Eiendom AS har denne uken overtatt forvaltningen av to eiendommer på til sammen 48.000 kvm med et samlet budsjett på 1.4 millliarder.

Oslo Cancer Cluster:

Onsdag 01.07 ble Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark i Ullernchausseen 64/66 i Oslo overtatt fra Skanska. Eiendommen er på 36.000 kvm og har et budsjett på 1.060 MNOK.

Utstillingsplassen er største eier med 27,22 % i OCCI AS. Øvrige eiere er OBOS Forretningsbygg, SIVA Eiendom Holding AS, Industrifinans OCCI AS, Oslo Cancer Cluster og Radiumhospitalet legater.

UPL har stått for utviklingsarbeidet, utleie, administrasjon av byggesak og daglig ledelse av selskapet/prosjektet.

Innovasjonsparken huser sentrale kreftforskningsmiljøer ved Oslo universitetssykehus sammen med kreftregisteret. Ullern videregående skole er også en av leietakerne, hvor målet er å stimulere elevene til en videre karrierevei innen bioteknologi og entreprenørskap.

Visjonen med innovasjonsparken er å skape Europas mest attraktive, forskningsbaserte industriklynge innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling, samt å redusere tiden for utvikling av nye legemidler og diagnostikk mot kreft.

Les mer på: http://occinnovationpark.com/

 

Kystens Hus:

 

Torsdag 02.07 overtok Utstillingsplassen Eiendom AS, fra EcoNor, Kystens Hus i Stortoget 1 i Tromsø. Eiendommen er på 12.000 kvm og har et samlet budsjett på 350 MNOK.

UPL eier 30% i Stortorget 1 AS/AS Samvirkegården. Øvrige eiere er Norges Råfisklag og SIVA Eiendom Holding AS.

Kystens Hus skal være et utstillingsvindu og formidler av hva kysten og Nord-Norge har å tilby innen sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur forskning og utvikling.

Bygget med 23 ulike vinkler vil blant annet inneholde et akvarium som er 18m langt, 2 m bredt og 2m høyt som en del av formidlingsvirksomheten.

Med leietakere som Norges Råfisklag, Norges Sjømatråd, Fiskeridirektoratet, Innovasjon Norge, Fiskarlaget Nord, Lerøy Seafoods, Salmar og Hermes,  blir dette den sterkeste nærings- og kompetanseklyngen vi har på kysten.

Les mer på:

http://www.kystenshus.no/

 

 

 

Personvern og cookies