Omsorgsboliger, Hamar

Høsten 2022 skal det stå ferdig 32 nye omsorgsboliger på Hamar, hvor oppdragsgiver er Hamar kommune. Vi er i full sving med arbeidet rundt regulering og prosjektering! Omsorgsboligene skal bygges på «Seterløkka», som er den delen av Utstillingsplassen nærmest Hamar Park. Intensjonen er at området skal ha like mye grønt som i dag, men at arronderingen vil bli annerledes. Omsorgsboligene skal bl.a. få sin egen sansehage. Startskuddet for byggingen går etter planen til høsten, og byggetida for boligene er beregnet til å ta ca. 12-13 måneder. Studio NSW er engasjert som arkitekt på prosjektet.

Personvern og cookies