Historien

oversiktsbilde3

Hedemarken Fogderiforening, stiftet så tidlig som i 1852, søkte i 1895 brennevinssamlaget på Hamar og fogderiets sparebanker om midler til kjøp av grunn til en utstillingsplass. Fogderiforeningen lyktes med dette, og et areal på ca 60 dekar av gården Disens grunn ble kjøpt og gitt navnet Utstillingsplassen. Under krigen var plassen okkupert, og tyskerne for svært hardt fram med stallene og plassen for øvrig. Den var så nedslitt at Fogderiforeningen ikke så seg i stand til å ruste opp plassen på egen hånd. Hamar Kommune var interessert i å kjøpe plassen, men det ble ikke aktuelt da det var krav fra distriktet om å beholde den som utstillingsplass.

oversiktsbilde2oversiktsbilde

Andelslaget

I mars 1948 kom representanter for distriktets landbruksinteresser, veterinærforening og byens øvrighet og næringsinteresser sammen for å løse problemet med Utstillingsplassens framtid. Tanken om et Landbrukets Centrum for Østlandet møtte begeistring, og et arbeidsutvalg ble nedsatt for å konkretisere utbyggingsplanene. Utvalget leverte sin beretning sommeren 1949, og den 21 juni ble konstituerende generalforsamling i A/L Utstillingsplassen avviklet.

 
Utbygging

Hamar Kommune, som var andelseier i laget engasjerte seg i å få reist en kombinert idretts- og utstillingshall. En planskisse fra 1952 viser i tillegg til en hall, et kontorbygg og en travbane. Kontorbygget som fikk navnet Landbruksbygget, sto innflytningsklart ved nyttårstider i 1955. Skissen viser også en betongstall like inntil hallen, på baksida. Den ble bygd med et stallareal på 500-600 m2 for å stalle hingster. Men Hamar og Utstillingsplassen skulle ikke bli noe senter for hingsteutstillinger, slik ambisjonen var. Framover på 1950 tallet ble plassen brukt noen år til unghestsjå på våren og til hoppeutstilling i oktober. Travbane ble også anlagt. Den fikk en lengde på om lag 600 meter. Allerede da, i første del av 1950 tallet, var det 200 meter for snaut. Det ble aldri arrangert noe totalisatorløp her, og baneanlegget må kalles en fiasko. HIL benyttet den som treningsbane. Noen speedwaystevner for motorsykler ble også holdt her. Ellers kom den til liten nytte og etter noen år ble den avviklet.


Hamar Mart’n

I 1956 ble martns tradisjonene gjenoppfrisket, og for første gang ble Hamar Mart`n arrangert i sin helhet på A/L Utstillingsplassens område. Det var noe sparsomt med lokaler den første tiden, men sirkustelt og utescene fikk gjøre nytten.
Hamar Mart`n med sin suksess ble et årlig arrangement med motto «Ei lita moro ovapå Skuronna». De positive økonomiske resultater for messen ga grobunn for en videre utbygging av området.

Hamarhallen – den første rene innendørshall med håndballbane utenfor Oslo – sto ferdig i 1961. Driften av anlegget ble således foruten idrett utvidet til arrangementer av kongresser og banketter.
Foruten en del påbygging og videreutvikling av Hamarhallen ble det gjennomført større byggeprosjekter som kjøpesenter, kulturhus og hotell.

I 1997 ble naboeiendommen, Vangsveien 91, kjøpt av Norgesbuss Mjøsa AS, og eiendommen er ombygget og huser i dag bilforretning, bilverksted, forretninger og kontor. Senere kom Vangsveien 111 med blant eiendommene langs Vangsveien, og eiendommen som opprinnelig var pelsdyrforkjøkken ble ombyd til kontorer og huser i dag bl.a. selskapets administrasjon.

 


Rekererasjonsområde

For Hamars eldre innbyggere vil Utstillingsplassen i første rekke bli husket som et fritidssentrum fra århundreskiftet.
Hamar Game Club hadde sine første tennisbaner på gressmatten utenfor Kulturhuset, og Hamar Park var anlagt med musikkpaviliong, crocketbane, andedam og en egen friluftsrestaurant.

Hamar park

Omorganisering og endringer i eierstrukturen

I 1986 ble A/L Utstillingsplassen omorganisert til Utstillingsplassen AS. Eierstrukturen har også endret seg ved at flere av de store eierne har solgt sine aksjer. Høsten 1998 ble det vedtatt fusjon mellom Utstillingsplassen AS, Haugans Eiendom AS og Østre Torg AS. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Utstillingsplassen Eiendom AS og eier, forvalter og utvikler næringsbygg.

Logo transparent

Utstillingsplassen Eiendom i dag

Selskapet er en narsjonal aktør innen eiendomsutvikling og forvaltning med hovedfokus på Hamar og det indre østlandet. Selskapet forvalter rundt 450.000 m2 næringseiendom og har en bred portefølje med foretning, kontor og hotell. 52.000 m2 er i eget eie og ca 270.000 m2 eid sammen med andre. Selskapet har en tradisjon for stor grad av sammarbeidsprosjekter ved utvikling av eiendommer og drift av ferdig utviklede prosjekter.
Eiendomsporteføljen til Utstillingsplassen Eiendom er primært næringseiendom på Hamar hvor selskapet også driver med boligutvikling. De siste årene har det vært en stor satsing på hotell med åpning av Rock City i Namsos i 2011 samt hotell i Elverum, Narvik og på Fornebu som begge åpnet i 2012. Selskapet har fra tidligere hoteller på Hamar og Gardermoen.

Personvern og cookies