Om oss

For mange på Hedmarken er Utstillingsplassen uløselig knyttet til Hamarmart’n. Andre igjen forbinder selskapet mest med eiendom og eiendomsutvikling. Begge deler er riktig, men det mange kanskje ikke er klar over, er at Utstillingsplassen er en virksomhet med røtter helt tilbake til 1852. Selskapet har historisk sett spilt en meget viktig rolle i utviklingen av landbruket på Hedmarken, og vært en sentral aktør i Hamar og byens utvikling. Noe av formålet var i sin tid intet mindre enn at Utstillingsplassen skulle være et landbrukssenter for Østlandet. I dag er selskapet Innlandets største eiendomsselskap. Historien om Utstillingsplassen er derfor en reise gjennom viktige deler av landbrukshistorien og Hamarhistorien – og gjennom ulike kulturer og tankesett.

Utstillingsplassen AS var inntil 1997 i hovedsak eid og kontrollert av ulike landbruksorganisasjoner og bønder på Hedmarken. I 1997 sikret Terje Haugan i Haugans Hus AS seg kontrollen over selskapet gjennom et oppkjøpsraid. Det kom i stor grad til å endre virksomheten, uten at det svekket Utstillingsplassens rolle som samfunnsaktør, snarere tvert i mot.

I dag har Utstillingsplassen Eiendom AS ca. 1.000 aksjonærer, men mer enn 90% av selskapet er eid av Haugans Hus Invest AS (81,65%) og Hathon Holding AS (10,10%). Det er 22 ansatte i firmaet, fordelt over avdelinger for eiendom og prosjekt, økonomi og drift.

Utstillingsplassen Eiendom AS forvalter både egne datterselskaper og en rekke tilknyttede selskaper.

Total eiendomsmasse for selskapene utgjør omtrent 350.000 kvm.

Personvern og cookies