Om oss

Utstillingsplassen har, med våre røtter helt tilbake til 1852, vært en sentral aktør i Hamar og byens utvikling. I dag er vi Innlandets største eiendomsselskap. Vår eiendomsmasse omfatter hoteller, handelseiendommer og kontor, boligprosjekter for eksisterende og kommende generasjoner og næringsprosjekter som legger til rette for vekst og verdiskapning. Vi opererer nasjonalt og over landegrenser, alene eller sammen med andre. Lik våre bygg, lever og endres vi i takt med tiden.

Nøkkelinformasjon

 • 22

  ansatte

 • 170

  års historie

 • 255 000

  m2 eiendomsmasse

 • 250 000

  m2 utviklingsvolum

Vår utvikling handler ikke kun om å bygge og forvalte eiendom. Like viktig er det å skape rom for medarbeidere, partnere, kunder og leietakere til å bygge relasjoner. Vi skal finne gode løsninger – for folk, miljø og samfunn. Folk skal ha tillit til Utstillingsplassen, slik vi har tillit til folk.

I vår kultur handler det om å oppføre seg skikkelig, samarbeide og legge til rette - men også stille krav til oss selv og de rundt oss. Bare da oppnår vi den kvaliteten vi vil ha. På arbeidet vi gjør, byggene vi reiser og samfunnet vi er en del av.

Utstillingsplassen har historisk sett spilt en meget viktig rolle i utviklingen av landbruket på Hedmarken, og vært en sentral aktør i Hamar og byens utvikling. I dag er selskapet Innlandets største eiendomsselskap med interesser langt utenfor Mjøsas bredder.

Utstillingsplassen har i dag 22 ansatte, fordelt over avdelinger for eiendom og prosjekt, økonomi og drift. Utstillingsplassen Eiendom AS forvalter både egne datterselskaper og en rekke tilknyttede selskaper.