Utstillingsplassen i ny drakt

Vi lanserer i disse dager en endring av vår profil, en ny drakt, om du vil. Med røtter tilbake i til 1852, har det vært viktig for oss å ta med oss det historiske bakteppet for hvem vi er. Utstillingsplassen har historisk sett spilt en viktig rolle i utviklingen av Hedmarken, og har vært en sentral aktør i Hamar og byens utvikling. Samtidig som vi nå ønsker å møte fremtiden, skal vi fortsette å være de vi alltid har vært. Vi skal fortsette å bygge og forvalte eiendom, men like viktig nå – som før – vil det være å bygge gode og langsiktige relasjoner med våre partnere, kunder og leietakere.

Folk skal ha tillit til Utstillingsplassen, slik vi har tillit til folk.