Omsorgsboligene

Det nærmer seg dato for overlevering av det nye bygget som er kommet opp på Seterløkka, like i nordenden av Hamar Park. Bygget er tegnet av Studio NSW, og består av 32 omsorgsboliger. Utstillingsplassen Eiendom as er utbygger, og overleverer et ferdig omsorgsbygg til Hamar kommune. Ecosør er totalentreprenør. Driv Prosjektstyring har levert prosjektadministrasjon.

Som på alle våre nybygg, vil også dette bygget klima- og miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR-standard, med karakteren "excellent". Uteområdet gjenstår, som vil bli fint og grønt til våren.

Vi takker våre samarbeidspartnere for gjennomføring av et godt prosjekt, og spesielt Hamar kommune for et meningsfullt oppdrag.