Nytt miljøbygg for Eidsiva

Utstillingsplassen Eiendom AS og Eidsiva har hatt felles målsettinger et nytt bygg som skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe.

Det er en glede å meddele at vi i dag har underskrevet kontrakt med Betonmast Innlandet, som vil stå for byggingen av Eidsiva og Elvias nye hovedkontor i Sverdrupsgate 47 her i Hamar. Kontorbygget vil være på rundt 13.000 kvm, fordelt på 8 lyse etasjer. Bygget er tegnet av Studio NSW, og til sammen skal det arbeide rundt 400 personer her.

Utstillingsplassen Eiendom AS og Eidsiva/Elvia har hatt felles målsettinger om at det nye bygget skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som Excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg. Av andre miljø- og bærekraftige løsninger nevnes solceller, lokal overvannshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

Hamar vil legge merke til byggets særegenhet langs Vangsvegen, i siktlinjen inn mot sentrum, med en åpen og transparent fasade som heller ut mot Vangsvegen. Nærheten til trafikale knutepunkt og omkringliggende service- og tjenestetilbud, vil innby til samhandling og styrke aktiviteten i og rundt Hamar sentrum.

Prosjektet vil involvere mange lokale rådgivere, entreprenører og leverandører, og bidra til økt aktivitet og kompetanse for næringslivet i Hamar. Byggetiden vil strekke seg over nærmere 2 år, med byggestart i løpet av 2021.