Utstillingsplassen Sør, Hamar

Utstillingsplassen Eiendom AS har utviklet deler av Utstillingsplassen Sør til en moderne og utadrettet næringspark, som er et av Innlandets første BREEAM-NOR bygg. Bygget ligger sentralt plassert i Hamar sentrum, rett ved Scandic hotell, Hamarhallen og Hamar Park.

Nøkkelinformasjon

  • 2015

    Ferdigstillelse

  • 14000m2

    Bruttoareal

Ved utvikling av området er det lagt vekt på å skape et miljø som legger til rette for et positiv utrykk for de ulike leietakerne, samt skape et attraktivt arbeidsmiljø for den enkelte arbeidstaker. Dette kan eksempelvis være kantineanlegg, møteromsenter, treningssenter etc.

Romlig helhet med mulighet for unik identitet

Bygningenes utforming og organisering i forhold til hverandre er ment å definere en romlig helhet i næringsparken, men samtidig gi rom for at de ulike leietakerne innenfor området kan kommunisere sin unike identitet.

Grønn korrior

Innenfor området legges det vekt på å skape gode uterom. Mellom byggene er det lagt opp til et stort sydvendt felles uterom som strekker seg fra Parkgata i nord mot Hamar park i syd. Dette vil bidra til en attraktiv utsiktssituasjon fra kontorarealene, samt innby til aktiv bruk i sommerhalvåret. En «grønn» korridor legger til rette for direkte gang/-og sykkelforbindelse mellom Hamar park og næringsområdet.

21 miljøfakta om bygget

• Bygget skal oppnå miljømerkingen «Breeam Very Good» med en score på 60, 67 %
• Bygget vil få Energimerke A, med et årlig energiforbruk på 84 kWt/m2. Av dette forbruket skal 97 % dekkes av jordvarme via varmepumpe, mens 3 % skal dekkes av fjernvarme. Forbruket av energi vil bli registrert etasje vis via målere.• Strømforbruk: Årlig levert energi fra varmepumpe og fjernvarme er på hhv. 84 312 kWh/år og 26 698kWh, mens for elektrisitet 677 943 kwh/år. Oppvarmet BRA er på 9411m2. Totalt beregnet elektrisitetsforbruk = 83,8 kWh/m2.
• Beregnet bruk av fossil energi: 26 698kWh * 5,5 % = 1 468 kWh/år / 9 411 m2 = 0,16 kWt/m2 (fra fjernvarmens andel av fossilt brensel i Norge som ligger på 5,5 % iht. fjernvarme.no).• Beregnet produksjon av fornybar energi: 224 260 (varmebehov) – 84 312 (strøm VP) – 1 458 (fossilt fra FV) kwh = 138480 / 9411 m2 = 14,71 kWt/ m²/ år. Fornybar energi er gratis varme fra varmepumpen og det grønne i fjernvarmen.• Bygget vil bli utstyrt med en varmepumpe som yter 120 kW.
• Gjenvinningsgraden på ventilasjonsluften er 83%.
• Bygget har fått støtte fra Enova og har status som «Lavenenergibygg».
• Beregnet vannforbruk for hele bygget per år er ca 2000 m3, dvs 50 m3 per person per år. Det er innsatt sanitærutstyr med lavt vannforbruk. Egne målere av soner med høyt vannforbruk, herunder garderober og kantine.
• Alle kontorer, eller soner på fire arbeidsplasser i landskap, har individuell styring av varme, luft og lys. Bevegelsesdetektorer og tilstedeværelse detektorer som regulerer pådrag av luft og varme samt belysning.
• Avfallsrom i kjeller med sortering av 6 ulike fraksjoner, samt tilsvarende stasjoner inne i kontorsonene.
• Hele fasaden er konstruert slik at den henger utenpå dekkekant. Dette betyr at alle dekkekanter vil ha 300 mm med isolasjon i forkant. All problematikk rundt kuldebroer og varmetap gjennom dekkekant, er borte.
• Kort byggetid og rasjonell fremdrift. Bygget består av prefabrikkerte betong- elementer på dekker og vegger i trappehus. Bruk av fasadeklatrere i stedet for stillas på fasaden har gitt effektivitet og der igjen kjapt tett bygg. Stor energigevinst ved å korte ned på tiden mellom råbygg og tett bygg, i form av mindre fyring/tørking i byggetiden.Noen praktiske tiltak som er utført i byggeperioden for å redusere miljøbelastningen:
• Sorteringsgraden på avfall er på 98 %. Alt avfall som produseres på bygget går til gjenvinning. Det leveres kun restavfall fra kontainer utenfor brakkerigg (matavfall, papir ol fra brakkene). Det finnes ikke kontainer for restavfall i bygge grop. Sorteringen forgår inne på bygget ved hjelp av små avfallsvogner, som heises ut via tårnkranen. Det blir det gått «Miljørunde» hver 14 dag, for å fokusere på ryddighet og sortering av avfall. Her deltar representanter fra de ulike entreprenørfirmaene på plassen
• All fasadekledning leveres ferdig kappet fra fabrikk. Arkitekt har tegnet ut mål på alle plater, som fabrikken har benyttet som underlag. Formatene på platene er bestemt med bakgrunn i at det skal bli minst mulig kapp og svinn.
• Det er påmontert bevegelsesdetektor på belysning i byggeperioden i trapper.
• Alle trær på tomten er enten flyttet for tilbakeplantning, eller de er beskyttet med inngjerding.Har du spørsmål? Send inn din henvendelse her!