Terningen Arena, Elverum

Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Elverum kommune og Utstillingsplassen Eiendom AS, med et eierforhold 51/49 %.

Nøkkelinformasjon

 • 2010

  Ferdigstillelse

 • 24000m2

  Bruttoareal

 • Kontur AS

  Arkitekt

 • Utstillingsplassen Eiendom AS

  Utbygger

Hovedbygget er et flerbruksanlegg som rommer både en rekke kommersielle og ideelle leietakere, samt være signalanlegg for idrett og kultur. Kommunens kongstanke om å skape «Folkehelsebyen» ble ivaretatt i planleggingen. Bygget sto ferdig ved desember 2010 og har et areal på ca 24 000 kvm. Terningen Arena har fortsatt store utviklingsmuligheter, og det jobbes for et neste byggetrinn.

Mer informasjon

Adresse:
Hamarveien 112, 2411 Elverum