Sverdrups gate 47, Hamar

Utstillingsplassen Eiendom AS og Eidsiva har hatt felles målsettinger om et nytt bygg som skal være innovativt, ha en tydelig miljøprofil og være et godt og inspirerende sted å jobbe.

Nøkkelinformasjon

 • Desember 2023

  Ferdigstillelse

 • Betonmast Innlandet AS

  Entreprenør

 • Ca. 13.000 m2

  Bruttoareal

 • Studio NSW

  Arkitekt

 • Sverdrupsgate 47 AS

  Utbygger

Nybygget i Sverdrupsgate 47 har reist seg i sin fulle høyde på 8 etasjer. Dette vil bli et kontorbygg for fremtiden; et innovativt bygg med en tydelig miljøprofil. Bygget skal BREAAM sertifiseres som excellent, oppfylle energimerke A og passivhusstandard for næringsbygg. Av andre miljø- og bærekraftige løsninger nevnes solceller, lokal overvansshåndtering med grønne bed og blå tak, tilrettelegging for grønn mobilitet og valg av bærekraftige materialer.

Hamar vil legge merke til byggets særegenhet langs Vangsvegen, i siktlinjen mot sentrum, med en åpen og transparent fasade som heller ut mot Vangsvegen. Nærheten til traffikale knutepunkt og omkringliggende service- og tjenestetilbud, vil innby til samhandling og styrke aktiviteten i og rundt Hamar sentrum.

Prosjektet involverer mange lokale rådgivere, entreprenører og leverandrører, og vil bidra til økt aktivitet og kompetanse for næringslivet i Hamar.

Bygget er Eidsiva og Elvias nye hovedkontor, men vil også huse PWC og Vangen og Plotz AS.