Kystens Hus, Tromsø

Kyst og sjømatsenteret i nord.

 • 2015

  Ferdigstillelse

 • 12000m2

  Bruttoareal

 • Faveo

  Prosjektledelse

 • NSW

  Arkitekt

 • Entreprenørcompaniet AS

  Entreprenør

 • AS Samvirkegården

  Utbygger

Kystens Hus ble etablert i Tromsø sentrum, med ønske om å fremstå som en kraftfull formidler av hva kysten og Nord-Norge har å tilby innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, kystkultur, forskning og utvikling. I et slikt perspektiv har Kystens Hus potensiale til å kunne gi ringvirkninger for hele landsdelen.

Kystens Hus skal også bidra til at Tromsø etablerer seg som et anerkjent tyngdepunkt i nord, nasjonalt og internasjonalt, i kyst-, sjømat- og nordområdespørsmål.

Lokalisering

Kystens Hus står på tomten til det som på folkemunne er kjent som “Domusbygget” ved Stortorget i Tromsø sentrum. Bygget ble ferdigstilt 2015, og fremstår som et moderne bygg med et fremtidsrettet visuelt uttrykk med maritimt tilsnitt.

Plasseringen i indre havn er unik. Området har tradisjon for å være et sentralt sted for handel og aktivitet. Området langs kaiene er under utvikling med blant annet kaipromenade for publikum og liggeplasser for båter.