Næringsprosjekter

Med vår lange historie innen næringsprosjektering, vet vi godt at en arbeidsplass ikke bare handler om kontorplass, men også om å skape rom for medarbeidere, partnere og kunder til å bygge relasjoner. Vi skaper gode arbeidsmiljøer og legger til rette for vekst og verdiskapning. Vi har god erfaring med å tilrettelegge for klynger og synergiene dette kan skape. Alle Utstillingsplassens nye næringsprosjekter skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR-kravene.