Melkefabrikken fikk byggeskikkprisen

Hamar kommunes byggeskikkpris for 2015 tildeles Melkefabrikken.

Temaet for årets pris var redesign og formannskapet vedtok enstemmig juryens innstilling på Melkefabrikken.

Juryen skriver i sin vurdering:

«Eiendommen omfatter 6.200 kvadratmeter og første byggetrinn ble påbegynt cirka 1850. Fabrikken produserte matvarer for Nestlé fram til 2008, og deretter nedlagt. Den ruvende fabrikkpipa er fremdeles et landemerke og en identitetsmarkør for byen. Store deler av teglsteinsbygget er ivaretatt i en omfattende ombygging … Melkefabrikken framstår som et foregangsbygg, til inspirasjon for andre som skal gi eksisterende bygg nye funksjoner. Slik vil vi ha nye Hamar!»

Melkefabrikken er ledd i Utstillingsplassen Eiendoms store utvikling av kvartalene i Vestbyen og huser aktører innen IT, foto, entreprenør og bioteknologibransjen.

Personvern og cookies