Kontur AS vant konkurransen om Farverikvartalet

KONTUR AS VANT KONKURRANSEN OM FARVERIKVARTALET

Styret i Farverikvartalet AS har vedtatt å tildele arkitektoppdraget for Farverikvartalet til Kontur AS etter skarp konkurranse med Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Konturs utbyggingsforslag er utarbeidet i samarbeid med det danske arkitektfirmaet Sleth AS i Aarhus.

Tildelingen skjedde etter at begge firmaene i finalen hadde fått mulighet til bearbeide sine opprinnelige utbyggingsforslag i en fase 2. Ved tildelingen er det særlig lagt vekt på at Konturs forslag gir en mer åpen utbygging og framstår bedre tilpasset omkringliggende byrom enn forslaget fra Ramstad. Konturs forslag lar seg også lettere gjennomføre i etapper. Bearbeidelsen viser i tillegg at Konturs forslag gir en større utbyggingskapasitet enn forslaget fra Ramstad.

Konturs forslag vil gi en utbygging på ca 175 boliger med et samlet boligareal på 12 600 kvadratmeter. Prosjektet blir derved det største boligprosjektet i Gjøvik sentrum. Boligene vil spenne over hele spekteret fra ettroms til fireroms og eventuelt større. Forslaget er fleksibelt og inndelingen i boligtyper og kan i stor grad tilpasses markedet trinn for trinn i utbyggingen. Antall parkeringsplasser blir ca. 220. Arealene for næring eller annen type virksomhet vil i første rekke ligge i strøket langs Hunnselva og utgjør ca 1000 kvm.

Sivilingeniør Trond Michaelsen, MjøsConsult AS, og sivilarkitekt Ingrid Sætherø har gitt faglige råd til bedømmelse av utbyggingsforslagene.

Prosjekteringen av Farverikvartalet starter nå umiddelbart. Samtidig starter forberedelsene til endring av reguleringsplanen for prosjektet. Målet er å få den nye reguleringen på plass i 2018.

Personvern og cookies