Fusjon med Vangsveien 73 AS.

Forslag om innfusjonering av Vangsveien 73 AS

Styrene i Utstillingsplassen Eiendom AS og heleiet datterselskap Vangsveien 73 AS vil på styremøter 09.05.2017 behandle spørsmål om innfusjonering av Vangsveien 73  AS.

Utstillingsplassen Eiendom AS eier alle aksjene i Vangsveien 73 AS, og fusjonen foreslås for å forenkle selskapsstrukturen i konsernet og synliggjøre inntekter og eiendomsverdier i tilknytning til lån opptatt ved kjøp av aksjene i Vangsveien 73 AS.

Iht aksjeloven skal fusjonsplanen sendes til aksjonærene i det overtagende selskapet senest en måned før styremøtet som vedtar fusjonen av selskapene. Selskapet har valgt å kunngjøre fusjonen på hjemmesiden.

Fusjonsplan og årsoppgjør for selskapene er tilgjengelig på Utstillingsplassen Eiendom AS kontor og kan fås tilsendt ved henvendelse til selskapet.

Fusjonsplan UPL-Vangsv73

Personvern og cookies