Friskmelder inneklima

Hamar Arbeiderblad har den siste tiden skrevet flere saker om privatskolen Sonans, som har åpnet et undervisningstilbud i vårt bygg Postgården, i Hamar sentrum.

Vi ser svært positivt på at Miljørettet helsevern nå har foretatt en måling av inneklimaet i lokalene, og at langtidsmålingen som er gjort viser tilfredsstillende resultater i alle undervisningsrom. «Lokalene fremstår som godt egnet til undervisningsformål», konkluderer Miljørettet helsevern.

Les mer om saken i HA her!

Personvern og cookies