Vangsveien 111, Hamar

Bygg fra slutten av 1950 tallet. Opprinnelig oppført som pelsdyrforanlegg. Senere benyttet som fryseri for bl.a. Frionor.

Nøkkelinformasjon

  • 1956/1999/2004

    Byggeår

  • 3.300 m2

    Bruttoareal

Utstillingsplassen overtok bygget i 1992 og benyttet det som lager for messevirksomheten fram til 1999.

Bygget ble ombygd til moderne kontorbygg som ble tatt i bruk til nyttår 1999.

Caverion Norge AS og Motek AS er nå leietakere i bygget.
I tillegg har også Utstillingsplassen sin administrasjon her.