Vangsvegen 73, Hamar

Utstillingsplassen ervervet i 2015 Vangsvegen 73 Eiendom AS som består av to tomter og næringsbygget Vangsvegen 73.

Eiendommene ligger sentralt plassert i sentrum langs Hamars hovedinnfartsåre med offentlig kommunikasjon og gangavstand til togstasjonen.

Bygget fremstår som meget representativt og inneholder bemannet resepsjon, møteromspool og kantine. Parkering i kjeller og tilliggende tomter.

Nøkkelinformasjon

  • 1974/1984/2002

    Byggeår

  • 11.000 m2

    Bruttoareal

Vangsveien 73 AS:

Selskapet eier og forvalter eiendommen Vangsvegen 73 i Hamar sentrum. Eiendommen fremstår som meget representativ og oppgradert.
Bygget huser i dag Eidsiva Energi AS, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Statens Kartverk, Arbeidstilsynet, Nye Veier AS, KPMG, Vangen & Plotz AS, Østlandet Gjenvinning AS og Sandberg Revisjon AS.

Vangsveien Prosjekt AS:

Selskapet eier en tomt på ca 4,3 mål øst for bygningsmassen til Vangsveien 73 AS. Tomten er i sin helhet leiet ut til Vangsveien 73 AS som parkeringsplass. Eiendommen er regulert til byggeområde for forretning, kontor, bevertning, tjenesteyting, parkering, hotell og bolig. Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.