Vangsvegen 73, Hamar

UPL ervervet i 2015 Vangsvegen 73 Eiendom AS som består av to tomter og næringsbygget Vangsvegen 73.

Eiendommene ligger sentralt plassert i sentrum langs Hamars hovedinnfartsåre med offentlig kommunikasjon og gangavstand til togstasjonen.

Bygget fremstår som meget representativt og inneholder bemannet resepsjon, møteromspool og kantine. Parkering i kjeller og tilliggende tomter.

Nøkkelinformasjon

  • 11000m2

    Bruttoareal

Vangsvegen 73 Eiendom AS består av følgende:

Vangsveien 73 AS:

Selskapet eier og forvalter eiendommen Vangsvegen 73 i Hamar sentrum. Bygningsmassen utgjør ca 10.600 kvm og eiendommen fremstår som meget representativ og oppgradert.
Bygget huser i dag Eidsiva Energi AS, Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Statens Kartverk, Arbeidstilsynet, Nye Veier AS, KPMG, HR Prosjekt AS, Vangen & Plotz AS og Østlandet Gjenvinning AS.

Vangsveien Parkering AS:

Selskapet eier en tomt på ca 2,2 mål vest for bygningsmassen til Vangsveien 73 AS. Tomten er i sin helhet leiet ut til Hamar kommune som leier ut tomten til korttidsparkering. Eiendommen er regulert til byggeområde for forretning, kontor, tjenesteyting og parkering. Totalt kan det bygges ca 6.500 kvm ekskl parkering.

Vangsveien Prosjekt AS:

Selskapet eier en tomt på ca 4,3 mål øst for bygningsmassen til Vangsveien 73 AS. Tomten er i sin helhet leiet ut til Vangsveien 73 AS som parkeringsplass. Eiendommen er regulert til byggeområde for forretning, kontor, bevertning, tjenesteyting, parkering, hotell og bolig. Totalt kan det bygges ca 29.000 kvm.