Vangsvegen 20, Hamar

Omdiskutert restaurantbygg fra 1989.

Nøkkelinformasjon

  • 1989/2004

    Byggeår

  • 650 m2

    Bruttoareal

Etter store debatter i Hamar om bygningens utforming blir den i dag bare kalt ”Ubåten”.

Bygningen huser Peppes Pizza med servering i 2 plan og sommerservering utendørs.

Bygningen ble rehabilitert høsten 2004.