Terningen Arena, Elverum

Prosjektet er utviklet i et samarbeid mellom Elverum kommune og Utstillingsplassen Eiendom AS, med et eierforhold 51/49%.

Nøkkelinformasjon

  • 2010

    Byggeår

  • 24000m2

    Bruttoareal

Hovedbygget er et flerbruksanlegg som rommer både en rekke kommersielle og ideelle leietakere, samt være signalanlegg for idrett og kultur. Kommunens kongstanke om å skape «Folkehelsebyen» ble ivaretatt i planleggingen.

Bygget sto ferdig ved desember 2010 og har et areal på ca 24 000 kvm.

Terningen Arena har fortsatt store utviklingsmuligheter, og det jobbes for et neste byggetrinn.