Storhamargata 55 / 61, Hamar

Gamle Hamar Bryggeri. Industrieiendom sentralt i Hamar. De eldste bygningene er fra 1857 med flere senere påbygg, bl.a. kjølebygning fra 1882 og bryggehus fra 1892.

Nøkkelinformasjon

  • 1857/1882/1892/1952

    Byggeår

  • 4.000 m2

    Bruttoareal

Disse bygningene er bevaringsverdige og forblir uendret. Kontorbygg fra 1952 med fasade mot Storhamargata, er rehabilitert for fortsatt kontorbruk.

Tapperibygning og lagerbygg er revet for å gi plass for boligbebyggelse og det er oppført 6 blokker med tilsammen ca 150 leiligheter i perioden 2001 – 2009.