Stiklestadveien 3, Trondheim

Eiendommen har god og sentrumsnær beliggenhet på Lade/ Nyhavna i Trondheim.

Nøkkelinformasjon

  • 5760m2

    Bruttoareal

Området er lett tilgjengelig fra de fleste deler av byen, særlig ved ferdigstillelse av nytt hovedveisystem som er under bygging. Også tilgang på god offentlig kommunikasjon, med både buss og tog.

Det er oppført tre bygg på eiendommen, hvor det ene er frittstående parkeringshus og de andre er sammenhengende kontorbygg.

Store deler av kontorene har de siste år gjennomgått vesentlig oppgradering, og fremstår i god stand.

Eiendommen har utbyggingspotensial.