Sjurstuvegen 2–4, Brumunddal

Kombinert kontor og leielighetsbygg i Brumunddal. Leilighetene er seksjonerte eierseksjoner.

Sjurstuvegen 2-4 eies av AS Lykkeboden som er et heleid selskap av Utstillingsplassen Eiendom AS. Selskapet eier plan 1 i bygget.

Utleid til flere virksomheter som Ringsaker Kommune, Brumunddal Frivilligsentral, Innlandet Renhold AS, Solar AS og Ringsaker kirkelige fellesråd.