OCCI, Oslo

Innovasjonsparken er tilsammen 36 000 kvm og bygget er et unikt prosjekt i norsk sammenheng. For første gang samles forskningsmiljøer, universitetssykehus, næringsliv og Ullern videregående skole i samme bygg.

Nøkkelinformasjon

  • 2015

    Byggeår

  • 36000m2

    Bruttoareal

Grunnideen bak cluster-tanken ligger i samspillet og den fysiske integrasjonen mellom virksomhetene. Bygget ble påbegynt i mai 2013 og ferdigstilt juli 2015.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS sin visjon er å skape Europas mest attraktive, forskningsbaserte industriklynge innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling – samt å redusere tiden for utvikling av nye legemidler og diagnostikk mot kreft.

Innovasjonsparken er sertifisert i henhold til BREEAM-NOR.

<iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/XvwuH_Ii9cg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>