Midtbyen Park, Hamar

Sentral eiendom i Hamar. Bygget er sammekoblet med Skolegata 2 og 4.

Nøkkelinformasjon

  • 1988

    Byggeår

  • 3800m2

    Bruttoareal

Andre leietakere er Østby Aarskog advokatfirma AS, Making View AS, Inmeta Consulting AS, Hamarregionen Utvikling, AVR Institute Norway AS, Hamar Game Collective SA, Fynd Reality AS og Høgskolen i Innlandet.

Midtbyen Park var opprinnelig bygning for Hamar Vaskeri men ble fullstendig ombygget og rehabilitert 1988/1989, og framstår i dag som et moderne kontor og forretningsbygg i 4 etasjer.