Kartongparken 1, Rena

Utstillingsplassen Eiendom AS kjøpte konkursboet etter Rena Næringspark i 2010

Selskapet har overtatt ansvaret for driften og den videre utviklingen av de områdene som Rena Næringspark eier på Rena syd.

Nøkkelinformasjon

  • 2010

    Byggeår

  • 140

    Bruttoareal

Det er ambisjon om å utvikle området til boligformål, i tilllegg til noe næringsvirksomhet. Rena Park har tidligere bygd 42 leiligheter og et nytt næringslokale på naboeiendommen.