Jernbaneverket, Hamar

Moderne og rasjonelt kontorbygg utleid til Jernbaneverket.

Nøkkelinformasjon

  • 2008/20012

    Byggeår

  • 3000m2

    Bruttoareal

Det er Fellestjenesten med lønn, regnskap og arkivtjenester som er samlet og utlokalisert til Hamar. Banesjefen for Dovre,- Gjøvik,- og Raumabanen har også sin virksomhet i bygget.

Bygget ble utvidet i 2012 med en fløy som huser Jernbaneverkets øvrige virksonheter på Hamar, bl.a. ny togledersentral.
Nybygget ble tatt i bruk 1.juli 2013.