Bryggeveien 7-9, Gjøvik

Gjøvik Strand AS er et holding selskap som eier Bryggeveien 7-9 AS.

Nøkkelinformasjon

  • 101m2

    Bruttoareal

Selskapet eies sammen med Topp Eiendom AS (33,3%), Mjøsen Eiendom AS (30,0%) og Caliber Invest AS(3,3%). Utstillingsplassen Eiendom AS eier 33,3% av aksjene i Gjøvik Strand AS

Tomten har et utviklingspotensiale i strandsonen på Gjøvik.

Det er i dag to bygg som leies ut; en barnehage og et kontor/industribygg.