Eiendommer

I løpet av vår 170 år gamle historie har vi opparbeidet oss en betydelig eiendomsmasse som omfatter hoteller, handelseiendommer og kontor. Våre eiendommer tilpasses ulike leietakeres behov og i forvaltningen av disse står bærekraft sentralt.

Eiendommene lever og endres i takt med tiden og er spredt ut over landet, med hovedvekt i Hamar og Innlandet.

;