Byggingen av Terningen Arena Helsebygg er i gang – Landets nye psykiatriinstitusjon.

Terningen Arena

 

Byggingen av Terningen Arena Helsebygg er i gang – Landets nye psykiatriinstitusjon.

 

Endelig er bygging av Terningen Arena Helsebygg i gang.

Den nye fløyen på Terningen Arena, med planlagt ferdigstillelse i september 2015, vil ha Friskstiftelsen som eneste leietaker.

Friskstiftelsen gir et kunnskapsbasert, helhetlig tilbud om spesialisthelsetjenester for voksne med alvorlige psykiske lidelser.

 

I bygget på Terningen Arena skal Frisktiftelsen tilby en moderne døgnenhet og ambisjonen er å være landets fremste institusjon innen behandling av aktuelle pasientkategorier.

Hovedmålet er at pasienten gjennom et spesifikt og helhetlig tilbud skal oppleve symptomlette, bedret livskvalitet, herunder funksjon og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse.

De nye, moderne og romslige lokalene vil være spesialbygd for formålet og godt egnet til å skape gode rammer for behandlingen.

Rundt 40 helsearbeidere vil jobbe i bygget over 2 etasjer, som skal serve 20 behandlingsplasser.

Dette skal også være landets første «universitetsklinikk» med et nært samarbeid med Høgskolen i Hedmark, der forskning, utdanning og kunnskapsbasert praksis integreres.

 

Se for øvrig reportasje på NRK, HER og Østnytt, HER.

Se også Friskstiftelsen.no.

 

Byggetrinn på Terningen Arena dato 10. 03. 15 004

 

 

 

 

Personvern og cookies