Boligprosjekter

Hos Utstillingsplassen har vi i alle år lagt vekt på å bygge gode bomiljøer for eksisterende og kommende generasjoner. For oss handler boligutvikling om å levere kvalitetsboliger som respekterer omgivelsene og varer. Boligene vi bygger er fremtidsrettede, energieffektive og skal minimum oppnå energiklasse B. Gjerne i tett samarbeid med lokale entreprenører og leverandører, som aktivt deltar med sin kunnskap og erfaring.