Året 2020

Den årlige generalforsamlingen i Utstillingsplassen Eiendom AS er nå gjennomført, og enda et år er et tilbakelagt kapittel. Et år som har vært preget av pandemi, uvisshet og utfordringer for oss alle. UPL har ikke vært uberørt av covid-19, men vi er glade for at vi samlet sett kan si at 2020 likevel ble et godt år for virksomheten.
Gjennom en ganske omfattende omstrukturering det seneste halvannet året, har selskapet sikret seg god finansiell kapasitet, samt posisjonert seg for videre vekst og utvikling. Det har vært høy aktivitet på transaksjonssiden, og siste års overskudd er et resultat av dette. Bakgrunnen for kjøp og salg er en løpende vurdering av markedssituasjonen, og et ledd i den nevnte omstruktureringen av selskapet. Vi ser nå fremover, og gleder oss over å være involvert i flere spennende utviklingsprosjekter, da særlig innen boligsegmentet.
Les mer i selskapets årsrapport for 2020 her.
Personvern og cookies