Åpenhetsloven

Selskapets vedtatte målsetting

Utstillingsplassen Eiendom AS skal være en ansvarlig aktør og aktiv pådriver for at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter etterleves og sikres. Dette gjør vi gjennom bruk av våre innkjøpsmakt ved valg av seriøse leverandører, og ved å stille krav til disse. Selskapet har en innkjøpspolicy som ivaretar dette og har etablert rutiner for varsling av forhold som medfører brudd på slike rettigheter.

Redegjørelse for selskapets aktsomhetsvurderinger

Selskapet har utarbeidet en redegjørelse for å gi allmenhetn innsikt i våre aktshomhetsvurderinger og hvilke tiltak som er iverksatt.

Varsling av kritikkverdige forhold

Utstillingsplasse Eiendom AS ønsker at eksterne aktører skal varsle selskapet dersom de mistenker eller har erfart brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Varsling kan gjøres til post@utstillingsplassen.no. Dersom forholdet er av særlig sensitiv at, og den ikke ønskes sendt til felles e-postadresse, kan henvendelsen også rettes til administrerende direktør eller styrreleder.

Opplysningsplikt

Ved henvendelser om hvordan Utstillingsplassen Eiendom AS håndterer negative konsekvenser ifm. grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, ber vi om å bli kontaktet på e-post post@utstillingsplassen.no.